Co to jest Wieloletni Plan Inwestycyjny?


Wieloletni plan inwestycyjny (WPI) to zatwierdzony przez organ gminy lub powiatu dokument, zawierający listę uporządkowanych według przyjętych kryteriów zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i źródłami finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (minium trzy). Wieloletni plan inwestycyjny jest planem kroczącym. To znaczy, że jest aktualizowany co roku, tak aby zawsze zawierał taką samą perspektywę czasową planowania inwestycji.
Budżet roczny nie pozwala skutecznie planować inwestycji, także grantodawcy wymagają od beneficjentów zaprezentowania swoich zamierzeń w dłuższej niż roczna perspektywie, oraz przedstawienia kondycji finansów w sposób jasny i czytelny. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) spełnia te wymagania, a także pomaga oszczędniej, racjonalniej i efektywniej planować i realizować inwestycje w gminie czy powiecie. Dowodem na to może choćby program Sapard, w którym warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest posiadanie uchwalonego WPI.

Powrót

 

- Co to jest Wieloletni Plan Inwestycyjny?

- Korzyści z opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

- Etapy prac

- Nakłady niezbędne do wdrożenia WPI

- Doświadczenie

- Warto skorzystać z naszej oferty ponieważ: