Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Podsumowanie 2013 roku

Podsumowanie 2013 roku

01 stycznia 2014

W roku 2013 opracowaliśmy w całości osiem wniosków aplikacyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Zakres wniosków aplikacyjnych wykonanych w ramach naboru MRPO obejmował działania z zakresu:

  • 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
  • 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3,
  • 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wniosek skierowany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczył działanie 2.2. Infrastruktura Energetyczna.

Sześć z pośród sporządzonych przez nas wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, zapewniając Beneficjentom wnioskowaną pomoc finansową, a jeden kolejny wciąż czeka na decyzje. W 2013 roku łączna wartość projektów, które dzięki nam otrzymały pomoc finansową wyniosła ponad 13 mln zł. O wysokim poziom świadczonych przez nas usług może świadczyć fakt, iż wszyscy nasi klienci otrzymawszy dofinansowanie powierzyli nam pełnienie funkcji managera projektu dla którego opracowywaliśmy wniosek aplikacyjny.

W tym samym roku pełniliśmy także funkcję managera dla czterech projektów o łącznej wartości ponad 8,5 mln zł.

Nasza działalność w 2013 roku:

 

l.p.

wartość projektu [zł]

status

rodzaj działalności

program

działanie

nazwa

1

1 123 774,61

czeka na decyzje

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

6.4

"Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję żłobka w miejscowości Nowy Targ”

2

3 712 530,00

rozpatrzono pozytywnie

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

7.2

"Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”

3

1 978 896,57

rozpatrzono pozytywnie

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

7.2

"Rozszerzenie sieci kotłowi na biomasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych”

4

4 191 680,00

rozpatrzono pozytywnie

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

7.2

"Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Nowy Targ poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych”

5

790 018,83

rozpatrzono pozytywnie

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

7.2

"Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku Remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec”

6

1 272 380,00

rozpatrzono pozytywnie

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

7.2

"Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na biomasową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych”

7

6 249 459,58

-

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

MRPO

1.2

"Wdrożenie e- usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Limanowej”

8

1 127 328,26

rozpatrzono pozytywnie

opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami

RPO Woj. Podkarpackiego

2.2

"Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej wraz z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”

9

787 006,50

w trakcie

pełnienie funkcji managera projektu

RPO Woj. Podkarpackiego

2.2

"Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna”

10

5 281 794,80

w trakcie

pełnienie funkcji managera projektu

RPO Woj. Podkarpackiego

2.2

"Budowa centralnego systemu ciepłowniczego obiektów użyteczności publicznej Gminy Czorsztyn, wykorzystując odnawialne źródła energii”

11

1 127 328,26

w trakcie

pełnienie funkcji managera projektu

RPO Woj. Podkarpackiego

2.2

"Kompleksowa budowa kotłowni biomasowej z linią do brykietowania słomy dla Domu Macierzystego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”

12

1 369 536,50

w trakcie

pełnienie funkcji managera projektu

RPO Woj. Podkarpackiego

2.2.

"Kompleksowa przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię biomasową wspomaganą systemem kolektorów słonecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna”

 

 

następny: Pierwszy kwartał 2014

« Wróć do kategorii