Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

15 maja 2018

W ramach konkursu złożono 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 308 828 178,18 zł. W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów.

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla projektu Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”, który uzyskał 100% punktów na etapie oceny merytorycznej.

Do dofinansowania zostało wybranych łącznie 35 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 178 596 421,67 zł.

 

następny: Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

poprzedni: Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

« Wróć do kategorii