Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

09 marca 2015

Z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy opracowywanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łapsze Niżne" oraz "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kościelisko". Zadania te dzięki naszej pomocy zostały dofinansowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoarki Wodnej w Warszawie, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej. W związku z opracowywaniem planów do naszych zadań należały i będą należeć także m.in.

  • opracowanie ankiet i niezbędnych materiałów informacyjnych,
  • ankietyzacja mieszkańców budynków jedno i wielorodzinnych na obszarze obydwu gmin,
  • stworzenie baz danych poprzez wykonanie inwentaryzacji zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych pochodzących z opalania domostw z obszaru każdej z gmin,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gmin, związanych z tematyką realizacji i monitorowania planów gospodarki niskoemisyjnej,
  • opracowanie materiałów promocyjnych,
  • prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących współfinansowania POIiŚ w stworzeniu planów.
p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 15px; font-family: arial, tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(7, 68, 115); line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czorsztyn" w związku z czym przeprowadzone zostały spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Czorsztyn, a także zostały rozesłane ankiety do wszystkich mieszkańców.

 

następny: Konferencja "Perspektywa 2014 - 2020 szansą na czyste powietrze" 26-27.03.2015 r. Hotel Arłamów

poprzedni: Pierwszy kwartał 2014

« Wróć do kategorii