Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

07 lutego 2018

Instytut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c opracował dokumentację konkursową dla 2 projektów partnerskich (łącznie 15 gmin) w ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Łączna kwota obydwu projektów to ponad 70 mln złotych. Zakres rzeczowy projektu obejmował montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła typu powietrze c.w.u, kotłów biomasowych dla gospodartsw indywidualnych (mieszkańców) na obszarze gmin powiatu nowotarskiego, brzeskiego, chrzanowskiego oraz limanowskiego.

 

następny: Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym

poprzedni: Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 11.1 Rewitalizacja miast

« Wróć do kategorii