Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

15 maja 2018

W odpowiedzi na konkurs nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wpłynęło 197 wniosków o dofinansowanie.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 105 projektów. W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania 59 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 189 374 153,03 zł.

Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 3 projektów, które otrzymały dofinansowanie:

  • „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem"

  • „Rewitalizacja wsi Sromowce Wyżne celem stworzenia przestrzennych warunków do rozwoju społeczno – gospodarczego”

  • „Zwiększenie oferty społecznej (edukacyjno-rekreacyjnej) i bezpieczeństwa w gminie poprzez rozbudowę budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem technicznym w miejscowości Sidzinie oraz modernizację Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K1677 oraz K1684”

 

następny: Wyniki I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

poprzedni: Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

« Wróć do kategorii