Aktualności

Gdzie jesteś: Główna » Aktualności » Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 11.1 Rewitalizacja miast

Dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 dla działania 11.1 Rewitalizacja miast

31 stycznia 2018

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania ramach działania 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich regionie. Instytut Doradztwa Europejskiego Innowacja s.c.opracował wniosek aplikacyjny wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu pn.” Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”, który otrzyma dofinansowanie.

 

następny: Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

poprzedni: Projekty wybrane do dofinansowania

« Wróć do kategorii