Pozostałe doświadczenia konsultantów IDE Innowacja

Gdzie jesteś: Główna » Doświadczenie » Pozostałe doświadczenia konsultantów IDE Innowacja

Pozostałe doświadczenia konsultantów IDE Innowacja

 • 2013 r. – Poszukiwanie Inwestora Strategicznego oraz dodatkowych źródeł finansowania dla inwestycji „Areał Thermal Park z Hotelem” w miejscowości Spiska Stara Wieś. 
 • od marca do sierpnia 1999 r. projekt: “Warsztaty dla przedstawicieli gmin i firm konsultingowych z zakresu opracowywania wieloletnich planów inwestycyjnych” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID
 • od maja 1999 r. - do marca 2000 - projekt grantowy “Zarządzanie finansami
  w krótkim i długim okresie czasu” w ramach programu “Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego” sponsorowanego przez USAID –w ramach projektu dobył się cykl szkoleń dotyczących budżetu zadaniowego i wieloletnich planów inwestycyjnych, konferencja szkoleniowa oraz została wydana publikacja: “Nowoczesne narzędzia zarządzania finansami. Wieloletni plan inwestycyjny”
 • od października 1998 r. do listopada 1999 r. - projekt: “Samorząd 2000” koordynowany przez FRDL i sponsorowany przez USAID – konsultacje
  w zakresie zarządzania finansami, wieloletniego planowania inwestycyjnego
  w Alwerni i Łapszach Niżnych
 • 1998r., projekt dotyczący opracowania i przeprowadzenia autorskiego cyklu szkoleniowego: ”Training of Trainers” z zakresu Zarządzania Finansami”
 • 1998 r., projekt dotyczący opracowania rekomendacji do wprowadzenia budżetu zadaniowego i wieloletniego planowania inwestycyjnego w ramach opracowywanej przez MISTiA Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy Libiąż
 • IV - VII.1997 r. program “Podnoszenie profesjonalizmu i przejrzystości działania samorządów lokalnych w Polsce”, koordynowany przez FRDL, a sponsorowany przez USAID - moduł Zarządzanie Finansami, autorskie opracowanie całościowych warsztatów dla przedstawicieli zarządów miast z zakresu zarządzania finansami tj.: planowania finansowo - inwestycyjnego, prognozowania dochodów i wydatków budżetowych oraz analizy finansowej gminy oraz przygotowanie publikacji: ”Zarządzanie Finansami. Poradnik dla menadżerów miast w samorządach terytorialnych”
 • od 1996 r., program samorządy: „Efektywność i Współpraca”, koordynowany przez Fundusz Współpracy, opracowanie i prowadzenie treningu “Budżet zadaniowy jako narzędzie efektywnego zarządzania potencjałem gminy”