IDE Innowacja S.C.

Witamy serdecznie

Donec vitae tortor id felis congue elementum eu in est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Praesent eu adipiscing nisl. Nam non tortor in purus fringilla semper.

Donec vitae tortor id felis congue elementum eu in est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

Praesent eu adipiscing nisl. Nam non tortor in purus fringilla semper.

 

W czym się specjalizujemy

  • Zarządzania projektami
  • Zarządzania strategicznego
  • Zarządzania finansami
  • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
  • Budżetu Zadaniowego
  • Oceny kondycji finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Budżetu celów i efektywności
  • Partnerstwa Publiczno Prywatnego
  • Marketingu miejsca

Aktualności

Wyniki I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

15 maja 2018

Ministerstwo Energii 9 maja 2018 ogłosiło wyniki Pierwszego konkursu dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). Do I Konkursu zgłoszono 115 wniosków. Certyfikat uzyskały 33 Klastry. Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 4 Klastrów, które otrzymały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Nabór wniosków w ramach RPO WM 2014-2020 dla działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

15 maja 2018

W odpowiedzi na konkurs nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wpłynęło 197 wniosków o dofinansowanie. Instytut Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c. opracował dokumentację konkursową dla 3 projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

15 maja 2018

W ramach konkursu złożono 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 308 828 178,18 zł. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 35 projektów.